Steun

Historiek

Zuster Suzy in Mali

Schermafbeelding 2014-02-17 om 16.29.47

Zuster Suzy Spaenhoven, verpleegster tropische geneeskunde, is al actief in Mali sinds 1981. Twintig jaar lang werkte zij in het dispensaire van Koni, in primitieve omstandigheden, zonder elektriciteit of stromend water. In januari 2002 verhuisden zij en haar medezusters naar een nieuw gezondheidscentrum, zo’n 10 km verder in Koutienso . Het centrum werd opgericht door de congregatie, met de steun van de lokale bevolking. Het is geïntegreerd in de structuur van de Malinese Gezondheidszorg en functioneert er als CESCOM (Centre de Santé Communautaire). De gezondheidszone (aire de santé) waar zij verantwoordelijk voor zijn bestaat uit 10 dorpen (ongeveer 8.000 inwoners) maar er komen ook veel patiënten van buiten die zone. Jaarlijks zien de zusters ongeveer 25.000 patiënten.  Veel aandacht wordt ook besteed aan de strijd tegen Aids.

Bij het gezondheidscentrum hoort ook een materniteit. Er worden zo’n 60 kindjes per maand geboren. Eind 2005 werd ook de ‘Annex’ van die materniteit in gebruik genomen, waar vrouwen kunnen verblijven in afwachting van hun bevalling. Vrouwen met een probleemzwangerschap kunnen hier opgevolgd worden. Ook vrouwen van verafgelegen dorpen komen hier op tijd naartoe. Op die manier worden heel wat nare verwikkelingen vermeden.

In 2006 waren de zusters begonnen met een kleuterschool om de kinderen voor te bereiden op de lagere school. Vanaf januari 2007 hebben zij hun eigen schooltje: 3 kleuterklasjes , in het totaal 150 kindjes !

Schermafbeelding 2014-02-17 om 10.22.19

Ontstaan van Fifala vzw

Schermafbeelding 2014-02-18 om 14.05.55

Tijdens een toeristische reis van 6 deelnemers in 2003 was er voor het eerst de kennismaking met zuster Suzy en het ‘centre de santé ‘ van Koutienso in Mali . De indruk van de dynamiek van dit gezondheidscentrum en de onvermoeibare inzet van Zuster Suzy en haar medewerkers deed het idee rijpen om dit initiatief te steunen.
In de jaren die volgen blijft er een nauw contact met zuster Suzy en komen er talloze inzamelacties om zo containervrachten te verzenden met ingezameld materiaal.

Om op een gestructureerde manier hulp aan zuster Suzy te organiseren, besluiten de Mali-reizigers een vzw op te richten genaamd FIFALA. Op 26 maart 2006 vond de stichtingsvergadering plaats en werden de statuten gepubliceerd in het staatsblad met als ondernemingsnummer 08880.461.080