Steun

gerealiseerde

Deze projecten werden mogelijk dank zij jullie steun en samenwerking met onze Malinese partners

1. Dispensarium Kanuyaso Koutienso:

A360_Koutienso_IMG_7762 25300_10150142702705066_5874802_n

De steun aan het dispensarium bestaat onder andere in het voorzien van de nodige materialen en benodigdheden. Dit gaat van kleine zaken zoals windels, compressen, handschoenen, … tot ook grotere en duurdere benodigdheden. Zo is er onder andere voorzien in een slijpmachine om brillen aan te passen, een doptone voor de materniteit, rolstoelen, een glycemiemeter, enzovoort.
Daarnaast is er ook een melkpoederproject. Er zijn in de dorpen immers nog veel vrouwen die thuis bevallen met behulp van een lokale vroedvrouw. Vele moeders sterven echter nog tijdens deze thuisbevallingen. De weeskindjes worden meestal wel opgevangen door ‘la grande famille’ (grootouders, ooms en tantes), maar deze baby’s moeten gevoed worden met duur melkpoeder, dat voor deze mensen onbetaalbaar is. De familie kan melkpoeder bij zuster Suzy kopen tegen een fractie van de aankoopprijs. Zuster Suzy zit hierdoor wel met een serieus deficit wat wij trachten op te vangen met eigen middelen en subsidies van de DROS van Diest en de GROS van Schilde.
Samen met Zuster Suzy werd er ook een ”noodfonds voor sociale” gevallen opgericht. Zuster Suzy beheert dit fonds en Fifala financiert het.
Tevens is er ook al heel wat noodhulp gegeven bij de overstroming en hongersnood. Dit bestaat bijvoorbeeld uit de financiering van graan, aankoop van een boot bij overstromingen, voorzien in maaltijden voor de kindjes in de kleuterklas, enzovoort.
De energievoorziening van het dispensarium schakelde in 2007-2008 grotendeels over naar energie uit zonne-energie. Fifala financierde het transport van de nodige materialen en ‘Energy Assisstance” zorgde voor de aankoop en installatie van het geheel.

Een aantal Fifalaleden hebben de laatste jaren al aardig wat vrijwilligerswerk verricht, soms voor een periode van bijna 3 maanden.

Het gezondheidscentrum heeft in 2013- 2014 een grondige renovatie gekregen: water- en electriciteitsleidingen werden gerepareerd. De generator  werd vervangen door een zonne-energie installatie. En de farmacie werd opgefrist. Fifala zelf droeg deze kosten .
Tevens heeft het huis van Joséphine ook een opknapbeurt gekregen. Hier worden nog steeds een aantal weeskinderen opgevangen.

Reeds vele jaren kreeg de Promotion Féminine ook onze aandacht. Het aanbieden van vormingen voor volwassen vrouwen zowel alfabetisering alsook professionele vorming, vinden we zeer belangrijk.

Huguette , al een paar jaar verpleegster in het dispensarium Kanuyaso , heeft zich verder gespecialiseerd en een A1 diploma behaald. Fifala betaalde haar studies in Ségou op voorwaarde dat ze na het behalen van dat diploma terug in Koutienso komt werken. Het lijkt ons een zeer goede investering naar de toekomst toe. Ze is sinds juni 2015 afgestudeerd  en nu terug actief in het dispensarium.

 

2. Collège Père Bernard de Rasilly in San:

pbdr-trois-classes-2 couloir

Het college in San kampte met plaatsgebrek. Als oplossing hebben we de bouw van klassen helpen financieren. Daarnaast hebben we ook een bibliotheek opgestart en voorzien in een heel nieuw sanitair blok. De school kreeg ook een bedrag voor noodhulp, zo kon men de leerlingen (en vluchtelingen)  die het hard te verduren hadden wegens de heersende hongersnood van noodrantsoenen voorzien. Dit alles werd medegefinancierd met subsidies van de Provincie Limburg en het GRIS van Lubbeek.

Omdat dit project is afgerond en er een aantal grote NGO’s het college nauw opvolgen, kunnen we met een gerust hart de verdere opvolging aan hen overgeven.

 

3. Kleuterschool San:

Schermafbeelding 2014-02-18 om 09.10.19 zuiver gezond drinkbaar water , dank zij aansluiting aan de waterleiding

Dankzij de milde steun van de firma Chemo Synta hebben we begin 2012 een  kleuterklas kunnen laten bijbouwen. Ondertussen werd er dankzij eigen middelen nog een klas gebouwd bovenop deze nieuwe klas.
Daarnaast was de waterput op de speelplaats ook erg vervuild. De directrice heeft, dankzij de steun van Fifala, de waterleiding van de straat laten doortrekken en kraantjes laten installeren op de speelplaats. Op deze manier beschikken alle kleuters over zuiver drinkwater tijdens de schooluren.

 

4. Foyer de jeunes Filles San:

Schermafbeelding 2014-02-18 om 09.15.59Foyer

De Foyer de jeunes Filles in San is een soort peda waar meisjes veilig kunnen verblijven tijdens hun middelbare studies. We financierden de bouw van een polyvalente zaal en portierswoning. Daarnaast hebben we ook een bibliotheek met heel wat Franstalige boeken opgestart en een computerklas geïnstalleerd.

 

5. Basisschool Koutienso:

Schermafbeelding 2014-02-16 om 09.40.57

De lagere school in Koutienso werd dankzij de steun van Fifala en het GROS van Oud-Heverlee gerenoveerd en verder uitgebouwd. Er is een “hangar” gebouwd die dienst doet als refter en studiezaal, voor de leerlingen tijdens de lange middagpauze. Tevens hebben we gezorgd voor het benodigde materiaal : alle leerlingen hebben nu hun eigen handboeken en eigen klasbibliotheekjes werden ingericht. Er zijn ook bijscholingen georganiseerd ( gegeven door het inspectieteam van Bla) voor de leerkrachten. Dankzij de subsidie van het GROS Wellen is er ook een omheining geplaatst rond het terrein van het scholencomplex. Van 2008 t/m 2011 hebben we er kunnen voor zorgen dat er jaarlijks stagiaires van de Karel de Grote-Hogeschool voor een periode van 3 maanden in de basisschool gingen assisteren.

Tenslotte  betaalt FIFALA ieder jaar het schoolgeld voor de onbemiddelde kinderen.

Dankzij de samenwerking met het nieuwe CAP (cfr schoolinspectie) van Yangasso heeft er reeds een kwaliteitsverbetering plaatsgevonden in de lagere school van Koutienso. De nieuwe richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs (het curriculum waarin ze de herwaardering van de inlandse talen bespreken) wil, behalve het doceren van de streektaal, ook nieuwe pedagogische methodes  invoeren om in plaats van kennis te leren memoriseren, een aanpak te hanteren om te komen tot “adulte équilibré: savoir, savoir être, savoir faire”.
Daarnaast werden de achterstallige lonen van de leerkrachten rechtgezet door Fifala, wat er voor zorgde dat de leerkrachten opnieuw gemotiveerd waren. Deze achterstallige lonen waren ontstaan doordat 40% van de lonen uitbetaald worden door het dorp zelf. Het dorp en de ouders beschikten echter niet over de financiële middelen om dit aandeel te dragen. Fifala heeft hierin bijgesprongen omdat onderwijs voor ons essentieel blijft. Er zal verder geëvolueerd worden of deze bijdrage ook in de toekomst noodzakelijk blijft.

 

6. Regionaal ziekenhuis Bla:

Marina De Backer en de lokale ploeg

Jean-Paul met de tandarts

Er is een heel deel tandartsmateriaal, afkomstig van ons medelid Jean-Paul Ochelen verstuurd naar Bla. Tevens is er  bijscholing gegeven ( door tandartsen Betty Brosens en Marina De Backer) over hoe deze middelen gebruikt dienen te worden. Voor de oogarts is er een lensmeter en een aantal brillen meegeven.