Steun

Onderwijsprojecten in Koutienso en San

Fifala investeert in projecten die als doelstelling hebben om het onderwijs te verbeteren en de toegankelijkheid ervan te bevorderen. Dit past binnen de vierde Sustainable Development Goal (SDG): “Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen”.

We trachten dit te bekomen door middel van verschillende projecten:

1. Warme maaltijd in de kleuterschool

maaltijd op school middagmaal kleuterschool

Fifala betaalt de kosten van de warme maaltijd in de kleuterschool. Tijdens de middag kunnen de kleuters een gratis warme maaltijd eten in de kleuterklas. Dit project heeft twee belangrijke doelstellingen. Enerzijds worden ouders op deze manier gestimuleerd om hun kinderen naar de kleuterklas te laten gaan. Anderzijds hebben de kleuters zo ook minstens elke dag een volwaardige warme maaltijd wat ondervoeding helpt tegen te gaan en ze zich beter kunnen concentreren tijdens de lessen.

2. Schoolgeld van de onbemiddelde kinderen

A360_Koutienso_IMG_7482

Fifala betaalt reeds jaren het schoolgeld van de onbemiddelde kinderen. Het dorp beschikte over onvoldoende financiële middelen om het schoolgeld te betalen. Dit leidde tot achterstallige lonen bij de leerkrachten. Fifala sprong hierin bij omdat onderwijs voor ons essentieel blijft. Er zal verder geëvolueerd worden of deze bijdrage ook in de toekomst noodzakelijk blijft.

3. Voorzien in een goede infrastructuur

Schermafbeelding 2014-02-16 om 09.40.57A360_Koutienso_IMG_7521

De kleuterschool en lagere school voorzien in een goede infrastructuur en logistieke ondersteuning, zodat de leerlingen in zo optimaal mogelijke omgeving de lessen kunnen volgen.

4. Promotion Féminin

Ondersteuning van de Promotion Féminin in San en Koutienso. Volwassen vrouwen kunnen hier vormingen volgen rond alfabetisering, alsook professionele vormingen zoals snit en naad. Fifala draagt een deel van de loonkost van de monitrices en voorziet daarnaast ook in het nodige materiaal zoals naaimachines, naaibenodigdheden en stoffen.

 

 

 

 

 

< vorige                                                         >volgende