Steun

Vrienden van FIFALA

Schermafbeelding 2014-02-18 om 10.55.54 is een samenwerkingsverband met de vzw Fifala om  op een thematische en methodische manier een Noord-Zuidsamenwerking te bevorderen te Koutienso in Mali en in Oost Vlaanderen.
Onze projecten zijn gestart in 2012 met een dossier bij de provincie Oost-Vlaanderen. Toen werd de eerste subsidie voor het HIV/AIDS project toegekend.

A360_Koutienso_IMG_7671

Huidige werking :

  1. Verdere ondersteuning van de HIV problematiek in het gezondheidscentrum te Koutienso :

Tijdelijke opvang en begeleiding van zwaar zieke Aids vrouwen en hun eventuele kinderen: maaltijden, verblijf, bijkomende medicatie.

Ondersteuning van de zelfhulpgroep die maandelijks vergadert : maaltijd en vervoerskosten, consultaties en bijkomende medicatie (HIV medicatie is gratis)

Vormingssessies : info HIV, belang van de medicatie, relatieproblemen, condoomgebruik enz.

Financiële steun bij socio-economische problemen, vooral voor alleenstaande vrouwen om deze een zelfstandige economische start aan te bieden.

 

  1. Verminderen van moeder-en kindersterfte met subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen (met een verplichte eigen inbreng van minstens 20%), stad Gent, Melle en Lokeren.

Schermafbeelding 2014-02-18 om 10.55.23

Motiveren, sensibiliseren en aanstellen van verantwoordelijke vrouwen in de dorpen waarvoor het dispensarium verantwoordelijk is. Deze vrouwen zijn een motiverende schakel in het lokale sociale weefsel.

Vormingssessies aan deze vrouwen : belang van prenatale zorg en bevalling in de materniteit, belang van de periodische opvolging en de vaccinaties van de baby, preventie van ondervoeding, preventie en zorgen bij malaria…

Vormingssessies voor de vroedvrouwen in de materniteit.

Aankoop van bevallingstafels met beensteunen en een degelijke verlichtingsbron.

Een motiverende vergoeding voor de verantwoordelijke vrouwen.

Voorlichtingsessies aan studentinnen op het internaat in San bij s.Madou.

Werkingskosten in Koutienso voor dit project.

 

In opdracht van de provincie hebben we een eigen rekeningnummer:

BE 96 9731 1283 7205

BIC ARSPBE 22

Gasstraat 28   9160 Lokeren

Contact Vrienden van Fifala :

secretaris :  Vera Haesebeyt

Gasstraat 28  9160 Lokeren

vera.haesebeyt@gmail.com

voorzitter : Christiane Dewettinck

Bollewerkstraat 46 9031 Drongen

christiane.dewettinck@skynet.be

ovl logo